Retouren

Heeft u een defect of incompleet product ontvangen? Stuur dan een mail naar info@zebratrends.nl, of neem contact op met uw vertegenwoordiger.
Graag een duidelijke beschrijving en foto van het defect/mankement en de aankoopbon van de consument. Indien wij dit volledig ontvangen, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Garantie

Wij hanteren een garantietermijn van 1 jaar op onze producten, slijtage of ondeugdelijk gebruik van het artikel valt niet onder garantie.
Aankopen kunnen alleen geretourneerd worden wanneer Zebra Bags BV daarmee akkoord gaat. De kosten en het risico verbonden aan het franco verzenden van zaken op het door Zebra Bags BV aange­wezen adres en het opnieuw verzen­den aan de wederpar­tij, zijn voor de wederpartij.