Uw gegevens

Vul het formulier hieronder zo volledig mogelijk in, hierna klikt u op registreren. U ontvangt een mail die u moet bevestigen en wij nemen uw aanmelding in behandeling

Is uw aanvraag goedgekeurd (binnen 4 werkdagen) dan zenden wij u naast de automatische ontvangstbevestiging nog een aparte bevestiging met uw definitieve inloggegevens.

Deze goedkeuring houdt in dat u alle zakelijke informatie bekijken kunt - Zebra Trends behoudt zich ten alle tijden het recht voor een order te herzien indien er voldoende wederverkopers in een bepaalde plaats aanwezig zijn.


**** LET OP ****
U kunt dus (nog) niet meteen inloggen met deze gegevens, u ontvangt van ons nog een 2e mail met daarin de definitieve bevestiging van uw aanmelding en uw inloggegevens.

Persoonlijke gegegevens

Logingegevens